Glazba za reklame, film i kazalište

Glazba za dugometražni dokumentarni film “Bolesno”, 2013. (ko-autor: Petar Šimunić)

Mabićev završetak diptih-sage o hororima Psihijatrijske bolnice Lopača najbolji je dokumentarni film tekuće, nešto tmurnije domaće nefikcijske sezone. – dokumentarni.net

Noćna Aleja Bologne (2013)
Noćna Aleja Bologne

Tema za film, Noćna Aleja Bologne, 2013.

Nasilje ostavlja tragove, glazba za kampanju, 2009.

Tabor Film Festival, jingle + glazba, 2007.

Ljubav je ljubav, glazba za kampanju, 2002.